வேலணை பிரதேச விவசாயிகளின் முன்னேற்றத்திற்கான விவசாய சேகரிப்பு நிலையம் [படங்கள் இணைப்பு]

இலங்கை மற்றும் மாலைதீவுக்கான அவுஸ்திரேலிய உயர் ஸ்தானிகராலயத்தின் நேரடி உதவி நிகழ்ச்சித்திட்டக் கொடை மூலமான நிதி உதவியுடன் வடக்கு கூட்டுறவு அபிவிருத்தி வங்கியின் ஒத்துழைப்புடன், வேலணை பலநோக்கு...

பதியம் 2020 – கலை மாலைப் பொழுது

“முதற்கண் ஓர் அரிய மேடையை எம்சிறார்க்கும் எமக்கும் அளித்து விட்டு தூரே நின்று அழகு பார்த்த அத்தனை பதிய உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் எம் தலைசாய்ந்த வணக்கங்கள். உங்கள்...

2019ம் ஆண்டு மனைப்பொருளியல் டிப்ளோமா பாடநெறியினை மேற்கொண்ட மாணவிகளின் கண்காட்சி

வட மாகாண கிராம அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் அனுசரணையுடன் வேலணை பிரதேச செயலக பிரிவில் இயங்கும் மகளிர் அபிவிருத்தி நிலையத்தில் 2019ம் ஆண்டு மனைப்பொருளியல் டிப்ளோமா பாடநெறியினை மேற்கொண்ட...

பதியம் 2020 கலை மாலைப் பொழுது

கனடா வாழ் வேலணை மக்களே! கனடா வேலணை மக்கள் ஒன்றியத்தினால் 2019 இல் நடத்தப்பட்ட பதியம் கலை மாலைப் பொழுது மிகச் சிறப்பாக நடந்தேறியது நீங்கள் எல்லோரும்...

கட்டிடக் காடும் யூரோனிய கதிரும் நூல் வெளியீடு

கட்டிடக் காடும் யூரோனிய கதிரும் நூல் வெளியீடு (photos) கட்டிடக் காடும் யூரோனிய கதிரும் நூல் வெளியீடு வேலணையூர் ரஜிந்தனின் கட்டிடக் காடும் யூரோனிய கதிரும் நூல்...

பல்கலைக்கழகம் புகும் மாணவர்களுக்கான புலமைப்பரிசில் திட்டம் 2019/2020

காலத்தால் என்றுமே அழிக்க முடியாத செல்வம் கல்வி… அத்தகைய கல்விச் செல்வமானது தாயகத்தில், வேலணையில் வாழும் எம் மாணவ மணிகளுக்கு தடையில்லாமல் கிடைக்க வேண்டும் என்பது வேலணை...