யாழ்/வேலணை சைவப்பிரகாசா வித்தியாசாலைக்கு வட மாகாண சபையின் உறுப்பினர் திரு விந்தன் கனகரெத்தினம் அவர்களால் நிதியுதவி

 • Vinthan_Politician_Donation_1
 • Vinthan_Politician_Donation_2
 • Vinthan_Politician_Donation_3
 • Vinthan_Politician_Donation_4
 • Vinthan_Politician_Donation_5
 • Vinthan_Politician_Donation_6
 • Vinthan_Politician_Donation_7

You may also like...

3 Responses

 1. N.Vakeesan says:

  வெற்றிககேடயங்களினை வெற்றிப்பீடம் என மாற்றுங்
  – —- அதிபர் ந. வாகீசன்

 2. Admin says:

  We have corrected the error. Thank you for your valuable comments. Thanks.

 3. venmathi says:

  சிறந்த சேவை உங்கள் சேவை மேலும் தொடரட்டும்

Leave a Reply

Your email address will not be published.