வேலணை நிர்வாக குழு

திரு . ப . காண்டீபன்
தலைவர்
திரு . ச . சண்முகதாசன்
உப தலைவர்
திரு. அ . கோபாலகிருஷணன்
செயலாளர்
திரு. க . கணேசராசா
உப செயலாளர்
திரு.க . பிரபாகரன்
பொருளாளர்
திரு.ஆ . நிக்க்ஷன்
உறுப்பினர்
திரு. செ .பாக்கியராசா
உறுப்பினர்
திரு.தி . திலக்க்ஷன்
உறுப்பினர்