வேலணை மத்திய கல்லூரியும் தேசிய பாடசாலையாக தரமுயர அனுதி. யாழில் 27 பாடசாலைகள் தேசிய பாடசாலைகளாக தரமுயர்த்த கல்வியமைச்சு அனுமதி.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.