தெங்கங்குளம் புனரமைப்பு பணிகளை ஆரம்பிப்பதற்கான அடிக்கல்லை விவசாய பிரதி அமைச்சர் அங்கஜன் இராமநாதன் நாட்டிவைத்தார்.

 • Angajan_Renovation Project_Velanai_1
 • Angajan_Renovation Project_Velanai_2
 • Angajan_Renovation Project_Velanai_3
 • Angajan_Renovation Project_Velanai_4
 • Angajan_Renovation Project_Velanai_5
 • Angajan_Renovation Project_Velanai_6
 • Angajan_Renovation Project_Velanai_7
 • Angajan_Renovation Project_Velanai_8
 • Angajan_Renovation Project_Velanai_9
 • Angajan_Renovation Project_Velanai_10
 • Angajan_Renovation Project_Velanai_11
 • Angajan_Renovation Project_Velanai_12

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.