Category: Schools

0

Personal Land was donated to Velanai Central College

வேலணை மத்திய கல்லூரிக்கு அவசியம் தேவைப்பட்ட காணியை தனது சொந்தசெலவில் வாங்கி அதை பாடசாலைக்குஅன்பளிப்புப் செய்து அதற்கான உறுதியையும் வலயக்கல்விப்பணிப்பாளரிடம் வழங்கினார் எமது வேலணை மண்ணின் மைந்தனும்...

error: Content is protected !!